Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert eens in de drie weken van 19.45 uur tot 22.00 uur.

Doel van de vereniging is – vanuit het bespreken van een bijbelgedeelte – te vormen en te groeien in het geloof.Bestuur:

Presidente:                     M.A. Dijkema-Berghuis
                                     0595-551486

Secretaresse:                  D. Holwerda-Kramer
                                    050-3023506

Penningmeesteresse:       J.T. Hellinga-Kraima
                                    050-3021443

Alg. adjuncte:                W. van der Veen-Wierenga
                                    050-3021825

PROGRAMMA

Datum                  onderwerp.                                         Uit contact “vrouw” nr.

02-10-2019        met water besprenkeld                sept 2018

23-10-2019        wie zou het water weren?               sept 2018  

 13-11-2019       Mijn hart, o hemelmajesteit             nov 2018

27-11-2019. De brief aan Efeze              dec 2018

18-12-2019         Kerstviering          

08-01-2020       Psalm 51                  Jan 2019

29-01-2020      Leven uit Gods belofte. Vrouw! 2019

19-02-2020      Christus’ liefdemaaltijd vraagt een gemeente waar liefde woont. Mrt
2019

11-03-2020 Geven met een gewillig hart mrt 2018

01-04-2020 Paasviering

22-04-2020. Jaarvergadering/slotavond