Oppas

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kleine kinderen in het zaaltje achter de kerk.