Liturgische bloemstukken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding.  Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. Zo staat er ook in onze gemeente regelmatig een liturgisch bloemstuk voor in de kerk.Hieronder kunt u de uitleg met bijbehorende foto van het bloemstuk vinden.

Titel


Biddag 2015.

Tulpen symboliseren het gebed om zegen over het werk van onze handen.
Gij, Tuinman in ons leven, U geeft ons de aarde in handen.
Ontferm U over ons, dat wij wortelen in Uw liefde, groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden.


Goede vrijdag 2015.

De rode roos voor het kruis staat voor het vergoten bloed van Christus.De dorre stokjes verbeelden de dood van Jezus.De steen ligt voorhet graf.De steentjes vooraan verwijzen naar de lijdensweg die Jezus ging.Paars is de kleur van boete en inkeer.


Pasen 2015.

Door het sterven en de opstanding van de Heer is de dood overwonnen en is er een nieuw begin gemaakt.De gezaaide graankorrels in de aarde verbeeldt het sterven van Jezus en de nieuw ontkiemde plant de opstanding en het nieuwe begin.


75 jarig bestaan 2015.

Het Woord van God ( de bijbel) is al 75 jaar een lamp ( de lantaarn ) voor onze voeten en een licht ( de kaars ) op ons pad. De bloemen van de cijfers 75 verbeelden de gemeenteleden van al die jaren. De klimop staat voor Gods trouw. Daarom: Soli Deo Gloria wat betekent: Alleen aan God de eer.


Pinksteren 2015.

Dit bloemstuk verbeeldt de uitsorting van de Heilige Geest.
De kaarsen verbeelden de tongen als van vuur.
De bloemen in pinksterkleuren zijn geschikt in de vorm van een vlam.
Vandaag in het Pinksteren: de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort, zodat onze harten zullen gaan branden.