Liturgische bloemstukken


Biddag 2015.

Tulpen symboliseren het gebed om zegen over het werk van onze handen.
Gij, Tuinman in ons leven, U geeft ons de aarde in handen.
Ontferm U over ons, dat wij wortelen in Uw liefde, groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden.


Goede vrijdag 2015.

De rode roos voor het kruis staat voor het vergoten bloed van Christus.De dorre stokjes verbeelden de dood van Jezus.De steen ligt voorhet graf.De steentjes vooraan verwijzen naar de lijdensweg die Jezus ging.Paars is de kleur van boete en inkeer.


Pasen 2015.

Door het sterven en de opstanding van de Heer is de dood overwonnen en is er een nieuw begin gemaakt.De gezaaide graankorrels in de aarde verbeeldt het sterven van Jezus en de nieuw ontkiemde plant de opstanding en het nieuwe begin.


75 jarig bestaan 2015.

Het Woord van God ( de bijbel) is al 75 jaar een lamp ( de lantaarn ) voor onze voeten en een licht ( de kaars ) op ons pad. De bloemen van de cijfers 75 verbeelden de gemeenteleden van al die jaren. De klimop staat voor Gods trouw. Daarom: Soli Deo Gloria wat betekent: Alleen aan God de eer.


Pinksteren 2015.

Dit bloemstuk verbeeldt de uitsorting van de Heilige Geest.
De kaarsen verbeelden de tongen als van vuur.
De bloemen in pinksterkleuren zijn geschikt in de vorm van een vlam.
Vandaag in het Pinksteren: de dag waarop de Heilige Geest is uitgestort, zodat onze harten zullen gaan branden.