Kerkdiensten rooster
09-08-2020 9.30 uur ds J. Huisman

16-08-2020 9.30 uur stud. W. de Hek

23-08-2020 9.30 uur drs. J. van ’t Spijker
H.A. onder voorbehoud
14.30 uur drs. J. van “t Spijker
H. A. onder voorbehoud

30-08-2020 14.30 uur ds. A. Hofland