In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding.  Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. Zo staat er ook in onze gemeente regelmatig een liturgisch bloemstuk voor in de kerk.
Hieronder kunt u de uitleg met bijbehorende foto van het bloemstuk vinden.   Biddag.


De schikking bestaat uit tulpen, de tulp is het symbool voor gebed.
De bloemen staan open naar de hemel.
In deze dienst bidden wij tot God om een zegen over ons werk en gewas
De bladeren voor de schikking staan symbool voor onze handen, die vragen om een zegen van God
De rode kleur van de bloemen symboliseert de liefde van God voor onsGoede Vrijdag 2014.

Nadat Jezus van de zure wijn genomen , zei Hij: Het is volbracht. Hij boog Zijn Hoofd en gaf de Geest. Geknakt als riet, boog Hij het Hoofd en sterft.
De rode bloemen verwijzen naar het bloed, dat vergoten werd voor onze zonden.
Het kruis in de schikking verwijst naar het volbrengen van de opdracht. Het staat voor de dood, maar vooral voor de overwinning.Pasen 2014.

Jezus is uit de dood opgestaan.
De witte roos staat symbool voor de opstanding van Jezus
De bloemen voorin de schikking verbeelden de tuin, waarin Jezus aan Maria verscheen.
De windsels zijn afgelegd toen Jezus opstond.
De Heer is waarlijk opgestaan!Hemelvaart 2014.De vier windstreken zijn hier uitgebeeld. In Hand 1:8 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: " U zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.
Een boodschap die heden ten dage nog heel actueel is.
Hemelvaart heeft te maken met loslaten, iets wat niet gemakkelijk is.
De hoge bloemen verbeelden het loslaten van hun Heer en Meester.
Wij mogen geloven: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen.
Pinksteren 2014.In deze schikking worden allerlei kanten van het Pinksterfeest belicht. Het is een feest om te ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe Zijn Hand, vaak op een verborgen manier in ons leven aanwezig is: dit is het blad, dat de schikking draagt, om ons te laten weten, dat wij veilig zijn en verder kunnen.  We zien in de bolletjes hoe de Heilige Geest verbeeld is, die rond wil gaan in ons leven. Klimop gaat door heel de schikking heen als uitleg hoe Gods trouw juist op onverwachte momenten daar is. De rode bloemen vertellen van de kleur van Pinksteren en een verwijzing naar de vlammende tongen van vuur zijn verbeeld in de bloemen bovenaan.


Startzondag 2014.
De kerk staat centraal in het bloemstuk.
God nodigt ons uit jong en oud, dit zijn de verschillende soorten bloemen.
Wij mogen komen bij Hem, de brandende kaars.
Hij is het licht der wereld.
Hij kijkt niet naar leeftijd, maar naar ons hart.
Laten we met onze talenten samen werken, gaande de weg van het geloof onder de beschermende handen an onze God.Dankdag 2014.


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014.


Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken, dat ons leven
in U Heer is ingeplant.
Steeds als U Uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt U Uw belofte:
een verrassend nieuw bestaan.
Eerste advent 2014


Het Latijnse woord voor advent is adventus, wat de komende betekent,  we verwachten de komst van de Messias.
Maar het is ook een tijd van inkeer, bezinning en boete.
Het paarse kanselkleed en het kleed onder het bloemstuk wijzen daarop.
De takken doen vermoeden dat het alleen maar dor en doods is, maar tussen de dorre takken gebeurt iets.
Er staan takjes tussen met groene knopjes, die evenals de bolletjes laten zien dat er wat gaat gebeuren.
Ook nu weer de klimop, het teken dat Gods trouw er altijd voor ons zal zijn.
Mos is altijd groen en staat voor hoop.
Tweede advent 2014.In het Woord was het leven en het leven was het licht der mensen.
en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.
Dit was het ware licht, dat in de wereld kwam en ieder mens verlicht. Johannes 1.

Op de tweede zondag van advent zien we dat er inderdaad iets is gebeurd in de voeirge week nog zo dor en doods lijkende adventschikking. De bolletjes en de takken zijn verder uitgelopen en geven aan, dat het steeds lichter wordt op de weg naar Kerstfeest.
Derde advent 2014.


Op de derde adventszondag is de kleur roze, als teken dat het kerstfeest dichterbij komt.
In de schikking is steeds meer groen en bloei te zien.
Verwachten is hoopvol leven, uitzien naar een sprankje licht.
Verwachten is uitzien naar nieuw leven, verborgen in een kind,
als een zaadje van de vrucht, de belofte van dit nieuwe leven.
Vierde advent 2014.Op de vierde adventzondag gaat de duisternis wijken van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dat gaat prijken met ongekende pracht.Kerst 2014.


Advent is voorbij. De kleur is nu wit.
De amarillys staat hoog in de schikking als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte rozen laten zien dat het Licht in de wereld gekomen is voor alle mensen.
Jaarwisseling 2014/ 2015.De door leefde plak van de boomstam met de jaarringen verbeeldt de jaren, die achter ons liggen.
De al bijna bloeiende takjes laten ons zien, dat we op de drempel staan naar het nieuwe jaar.
De witte tulpen staan voor bidden. Biddend leggen we het nieuwe jaar in Gods Hand. ( d.i. het vingerplantblad)
2015 is nog voor ons verborgen. Het bolletje mos is compact en de bloembolletjes verbeelden verwachting.
Wat kunnen we verwachten? De blaadjes v.d. bolletjes zijn naar de hemel gericht, waar God alles bestuurt en ook in het nieuwe jaar weer voor ons zal zorgen.