Geschiedenis

Het ontstaan.

Als gevolg van de Afscheiding in 1834 werd op 27 september 1835 in het dorp Thesinge de eerste Christelijke Afgescheiden Gereformeerde gemeente geïnstitueerd door het instellen van de ambten. Deze instelling gebeurde in een dienst, geleid door ds. Hendrik de Cock, gehouden in een boerenschuur aan de Lageweg op de boerderij van de familie Dijk.


In 1892 ging deze gemeente mee met de kerken, voortgekomen uit de Doleantie. Deze verenigde kerken kregen de naam Gereformeerde Kerken.


Door moeilijkheden in de plaatselijke Gereformeerde Kerk ontstond er in 1940 wederom een Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo werden op 9 mei 1940 wederom in een boerenschuur de ambten ingesteld. Deze dienst werd geleid door ds. K.G. van Smeden.


De Christelijke Gereformeerde Kerk te Thesinge behoort tot het landelijk verband van die kerken met dezelfde naam. De kerken hebben hun opleidingsinstituut in de Theologische Universiteit te Apeldoorn.


Om in de gemeente van Christus naar de vereiste orde te leven, vindt toepassing plaats van de vigerende kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals vastgesteld en gewijzigd door de synoden der Kerk.